VROUWE JUSTITIA*


Vrouwe Justitia is van oorsprong een Romeinse godin en naderhand de personificatie van het recht.
Een afbeelding van haar is vaak te vinden op gerechtsgebouwen en andere plaatsen waar vroeger recht werd gesproken.
Vrouwe Justitia wordt afgebeeld als een geblinddoekte figuur, met in haar rechterhand een zwaard en in haar linkerhand een weegschaal. De betekenis van deze symbolen is als volgt:
Het zwaard staat voor het vonnis dat wordt uitgesproken; de blinddoek staat voor de rechtspraak zonder aanzien des persoons, d.w.z. dat niet de personen worden gehoord en veroordeeld, maar slechts de feiten en daden; de weegschaal stelt de afweging van de bewijzen en getuigenissen voor, die in het voordeel resp. het nadeel van de verdachte spreken.

Foto's

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van John Goeman Theaterbureau, met uitzondering van YouTube video's.
Elk ongeoorloofd gebruik van tekst en of foto's met het oog op een commerciële activiteit zal onmiddellijk gerechtelijk vervolgd worden.
Partnersites: John Goeman Theaterbureau - Hosting door How2 Solutions