PROFESSIONELE VERWELKOMER OP STELTEN


De professionele verwelkomer , op stelten in jacquet-tenue en buishoed, ( stelten onzichtbaar )
brengt visuele en verbale humor. Hij verwelkomt op vriendelijke en ludieke wijze de genodigden / gasten .
Deze animatie is duidelijk zichtbaar van op afstand, en is heel attractief voor het evenement. Het geeft de genodigden / gasten een deugdelijk en aangenaam gevoel bij de aanvang ( binnenkomen )

Foto's

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van John Goeman Theaterbureau, met uitzondering van YouTube video's.
Elk ongeoorloofd gebruik van tekst en of foto's met het oog op een commerciële activiteit zal onmiddellijk gerechtelijk vervolgd worden.
Partnersites: John Goeman Theaterbureau - Hosting door How2 Solutions